Prawo jazdy Kategoria B Kraków

Wszystkie osoby chcące przystąpić do kursu na prawo jazdy kategoria B muszą posiadać Profil Kandydata na Kierowcę.

W przypadku osób, które nie są pełnoletnie (mają 17lat i 9 miesięcy) wymaga jest również zgoda rodzica lub opiekuna.

 

Prawo jazdy Kategoria B - Kraków

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem w/w pojazdów wraz z przyczepą lekką,
  • zespołem w/w pojazdów wraz z inna przyczepą; o ile łączna dopuszczalna mas całkowita zespołu nie przekracza 4250 kg.
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125m3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej
  • nieprzekraczającej 0,1 kW/kg (dotyczy osób posiadających kategorię B przez co najmniej 3 lata),
  • motorowerem
  • czterokołowcem lekkim

Zakres kursu obejmuję:

  • 30 godzin zajęć z części teoretycznej, na których kursant poznaję zagadnienia związane z ruchem drogowym, przepisy oraz uczestniczy w zajęciach z pierwszej pomocy,
  • 30 godzin zajęć z części praktycznej, które obejmują zajęcia z instruktorem na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Każdy kursant bo zakończeniu części teoretycznej i praktycznej przystępuje w naszym ośrodku szkolenia kierowców do egzaminu wewnętrznego. Wynik pozytywny pozwala na zaktualizowanie Profilu Kandydata na Kierowcę i zapisu na egzamin państwowy.

Pozostałem kursy na prawo jazdy na samochód:

Prawo jazdy na samochód Kategoria B1

Prawo jazdy na samochód Kategoria B

Prawo jazdy na samochód Kategoria B + E

Prawo jazdy na samochód Kategoria C

Prawo jazdy na samochód Kategoria C + E

Prawo jazdy na samochód Kategoria D

 

Masz pytania? Zadzwoń!

Kontakt z nami

Masz pytania?
Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

T: +48 511 337 717
M: biurokosciuszki@oes.com.pl

Nr konta do wpłat za kursy:

AJM OES Sp. z o.o. BANK Raiffeisen Bank Polska S.A. 60 1750 0012 0000 0000 3699 2883

KURS PRAWA JAZDY E-LEARNINGIEM – CENA KURSU PODWYŻSZONA O 50 ZŁ W STOSUNKU DO CENY PODSTAWOWEJ DANEJ KATEGORII

Formularz kontaktowy