Kwalifikacja Wstępna

Każdy, kto chciałby związać swoją przyszłość z transportem musi ukończyć wymagany do tego, zakończony egzaminem, kurs. Możliwość uczestnictwa w takich zajęciach mają już najmłodsi kierowcy. Ukończenie takiego szkolenia, zakończone  sukcesem daje duże prawdopodobieństwo znalezienia szybko swojego miejsca na rynku pracy, ponieważ kierowcy stanowią zawód będący obecnie poszukiwanym przez pracodawców.

Kurs kwalifikacji wstępnej Kraków, co to jest?

Szkolenie jakiem jest kurs kwalifikacji wstępnej Kraków, skierowany jest do kierowców, którzy chcieliby rozpocząć karierę jako zawodowy kierowca. Chętni, którzy chcą zacząć taką ścieżkę kariery mają taką możliwość już w momencie ukończenia 18 lat. Program kursu oferuje także kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Kraków, umożliwiający prowadzenie pojazdów w kategoriach C1, C1+D albo D1+ E, D, do momentu ukończenia przez nich 21 lat, jeżeli będą chcieli transportować przedmioty, lub 23, jeżeli chodzi o przewóz osób.

Co daje nam udział w kursie?

Jeżeli chodzi o udział w kursie w wersji przyspieszonej, przeznaczony jest dla osób, które chciałyby pracować jako kierowca samochodu ciężarowego albo kierowca autobusu. Ze względu na wejście w życie unijnego prawa, musieliśmy także w Polsce zastąpić występujący w przeszłości „kurs przewozu rzeczy lub osób” na konieczność ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej. Zmiany takie zostały wprowadzone po to, by ujednolicić, a tym samym otworzyć rynki pracy w obrębie Unii Europejskiej dla wszystkich mieszkańców krajów członkowskich. Realnie stanowi to spore ułatwienie w znalezieniu pracy dla kierowców poza granicami naszego kraju, ponieważ dzięki ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej Kraków, kierowcy kończący szkolenie w całej Europie posiadają te same uprawnienia. Po to, by ułatwić wszystkim dostęp do kursu z czasem wprowadzono jego wersję przyspieszoną, której ukończenie zajmuje znacznie mniej czasu.

Program szkolenia

Kurs kwalifikacji wstępnej Kraków obejmuje dwie części praktyczną i teoretyczną, które trwają łącznie 280 godzin. Szkolenie podzielić można na 2 części:

podstawową, która trwa 195 godzin
specjalistyczną, w której część zajmująca się teorią trwa 65 godzin, a zajęcia praktyczne odbywające się w ruchu drogowym trwają 16 godzin. W skład części praktycznej wchodzi także 4-godzinny kurs jazdy w warunkach specjalnych.
Kto może przystąpić do udziału w kursie?

Możliwość udziału w kursie jest ograniczona, żeby móc do niego przystąpić należy spełnić kilka podstawowych warunków:

konieczne jest przebywanie na terenie Polski przez minimum 185 dni w roku, nie ma tutaj znaczenia powód, który mogą stanowić więzi osobiste, jaki i zawodowe
osoby, które studiują w Rzeczpospolitej Polskiej przez minimum pół roku
chętni do wzięcia udziału w kursie nie posiadają obywatelstwa państw członkowskich Unii Europejskiej, jednak praca kierowcy, jaką mają zamiar wykonywać po ukończeniu kursu będzie się odbywała na rzecz podmiotu, którego siedziba mieści się w Polsce.
Kwalifikacja wstępna Kraków-jak wygląda egzamin?

Po zakończeniu kursu kwalifikacja wstępna Kraków możliwe jest przystąpienie do egzaminu. Test ten obejmuje zagadnienia teoretyczne, które egzaminowany ma obowiązek znać. Oceny dokonuje trzyosobowa komisja, którą powołuje właściwy Wojewoda. Egzamin obejmuje dwie części:

podstawową
specjalistyczną.
Część testu podstawowego zawiera 20 pytań obejmujących zakres materiału realizowanego w części podstawowej. Dotyczy ona kwalifikacji wstępnej, po której uzyskać można prawa jazdy w kategoriach D, D+E, D1, D1+E lub C.

Część specjalistyczna egzaminu zawiera natomiast 10 pytań, które tworzone są na podstawie tematów realizowanych w części praktycznej odbywającej się  podczas kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla ubiegających się o prawa jazdy w kategoriach D, D+E, D1, D1+E lub C, C+E, C1, C1+E.

Egzamin przygotowany jest w formie pytań testowych, zawierających tylko jedną poprawną odpowiedź, w czasie trwania egzaminu, który wynosi 45 minut. Test uznaje się za zaliczony, jeżeli egzaminowany udzieli prawidłowych odpowiedzi na 16 pytań zawartych w części podstawowej oraz 5 pytań mieszczących się w części specjalistycznej.

Zaliczony egzamin wiąże się z wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej przez właściwego Wojewodę, które jest ważne przez okres 5 lat.

Masz pytania? Zadzwoń!

Kontakt z nami

Masz pytania?
Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

T: +48 511 337 717
M: biurokosciuszki@oes.com.pl

Nr konta do wpłat za kursy:

AJM OES Sp. z o.o. BANK Raiffeisen Bank Polska S.A. 60 1750 0012 0000 0000 3699 2883

KURS PRAWA JAZDY E-LEARNINGIEM – CENA KURSU PODWYŻSZONA O 50 ZŁ W STOSUNKU DO CENY PODSTAWOWEJ DANEJ KATEGORII

Formularz kontaktowy